اتمام پیگرانی خط هفتم سراسری به طول ۳۰۱ کیلومتر 

مدیرمنطقه 6 عملیات انتقال گاز از پایان موفقیت آمیز پیگرانی تمیز کننده گستره اول خط لوله انتقال گاز هفتم سراسری از کیلومتر 239 تا 440 به طول 301 کیلومتر با 2640 نفر ساعت در شهریور ماه 1400 خبر داد.

به گزارش اول هرمزگان، علیرضا عربلو مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز بیان داشت: پیگرانی تمیز کننده گستره اول خط لوله ۵۶ اینچ در راستای افزایشتاب آوری شبکه و انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی به صنایع غرب بندرعباس، مصارف خانگی و صنعتی در استان های کرمان و سیستان بلوچستان مطابق با برنامه نت سالیانه بوده که در نیمه اول سال جاری به انجام رسیده است.

عربلو ضمن اشاره به انجام پیگرانی تمیز کننده که با هدف رفع آلودگی ها و رسوبات داخلی خط بوده به مراحل اجرایی این عملیات نیز پرداخت و اظهار داشت: تشکیل کمیته پیگرانی، بازدید لانچر، ارسال و ردیابی پیگ در طول مسیر، در سرویس قرار دادن شیرهای بین راهی و هم فشار انشعابات با خط اصلی و همچنین سرویس و گیریس کاری شیرهای بین راهی پیگرانی شده از جمله دیگر اقدامات بوده است.