سرپرست شهرداری بندرعباس؛

آموزش و آگاه‌سازی شهروندان سهم بسزایی در کاهش حوادث دارد

سرپرست شهرداری بندرعباس گفت: تقویت آگاهی مردم نسبت به موارد ایمنی، توسعه و تجهیز ناوگان امدادی و توجه ویژه به سطح معیشت کارکنان آتش نشانی سهم بسزایی در کاهش بروز حوادث و تلفات احتمالی دارد.

به گزارش اول هرمزگان، عبدالحسین ارجمند با گرامیداشت هفتم مهرماه، روز آتش نشانی و ایمنی، اظهار کرد: آتش نشانان، ایثارگران و دلاوران عرصه های خطر هستند که جان خود را به مخاطره می اندازند تا جان و مال انسان ها را نجات دهند.

وی افزود: آتش نشانان فرشته های نجاتی هستند که آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان و سوزنده حوادث را در زندگی مردم، خاموش کنند.
سرپرست شهرداری بندرعباس با بیان اینکه تاریخ گواه این فداکاری عظیم و خطیر است، خاطرنشان کرد: تقویت آگاهی مردم نسبت به موارد ایمنی، توسعه و تجهیز ناوگان امدادی و توجه ویژه به سطح معیشت کارکنان آتش نشانی سهم بسزایی در کاهش بروز حوادث و تلفات احتمالی دارد.
ارجمند بیان کرد: تاکید بر آموزش عمومی و آموزش پرسنل، تامین تجهیزات فردی، ماشین‌آلات و غیره، از رویکردهای مهم شهرداری بندرعباس در این حوزه است.
این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: این حرفه فراتر از یک شغل بلکه به مثابه ایثاری بزرگ و عشقی عمیق است که قدردانی از آن در قالب واژگان میسر نیست.
سرپرست شهرداری بندرعباس با تبریک این روز به آتش‌نشان‌های شهر، خاطرنشان کرد: این روز بهانه ای است تا به گرامیداشت جایگاه چنین انسان های متعهد و شرافتمندی بپردازیم که از جان و آسایش خود می گذرند تا زندگی بخشند.