تهیه ۳۰ کپسول اکسیژن توسط خادمیاران هرمزگان

خادمیاران هرمزگان 30 کپسول اکسیژن را برای بیماران کرونایی مهیا کردند.

به گزارش  اول هرمزگان، خادمیاران کانون های خدمت هرمزگان با همکاری ستاد مردمی تاسوعای حسینی و جمعیت امام رضایی‌های هرمزگان با مشارکت در طرح مدافعان سلامت دو، ۳۰ دستگاه کپسول اکسیژن تهیه کردند.

این دستگاه های کپسول اکسیژن به بیماران کرونایی مبتلا که در منزل بستری هستند و قدرت خرید این دستگاه را ندارند به صورت امانت سپاری در محله های امام رضایی توزیع می‌شود.

خادمیاران کانون‌های خدمت در هرمزگان در طول سال‌های اخیر محور بسیاری از اقدامات خلاقانه در مسیر توسعه خدمت عمومی در جامعه بوده‌اند.