با ورود دادستان بندرعباس؛

تسریع در روند تعیین تکلیف اموال متروکه

دادستان مرکز استان هرمزگان از استقرار یکی از قضات به همراه ۱۰ نفر از کارکنان اداری دادسرای بندرعباس در سازمان اموال تملیکی استان برای تعیین تکلیف فوری تمامی کالاهای متروکه در انبارها خبر داد.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان، دادستان مرکز استان هرمزگان از استقرار یکی از قضات به همراه ۱۰ نفر از کارکنان اداری دادسرای بندرعباس در سازمان اموال تملیکی استان برای تعیین تکلیف فوری تمامی کالاهای متروکه در انبارها خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بازدید کرد.

وی همچنین ضمن دیدار با مسئولین و کارکنان این مجموعه ، جهت تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه موجود در انبارهای اموال تملیکی ، دستورات لازم را صادر کرد.

دادستان بندرعباس در این خصوص اعلام کرد: مقرر شده است یکی از قضات به همراه ۱۰ نفر از کارکنان اداری دادسرای بندرعباس ضمن استقرار در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان و کمک به سازمان مربوطه ، نسبت به تعیین تکلیف فوری تمامی کالاهای متروکه و انجام فرآیند قانونی در این خصوص اقدام نمایند.

وی در ادامه تصریح کرد: اولویت ویژه این مأموریت ، ترخیص خودروهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال است.