مهدی نوبانی رسما شهردار بندرعباس شد

به گزارش اول هرمزگان، عصر امروز شنبه، دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، با صدور حکمی، مهدی نوبانی را به سمت شهردار بندرعباس منصوب کرد. در متن حکم وزیر کشور که برای انتصاب شهردار بندرعباس خطاب به مهدی نوبانی صادر شده است، آمده است: به موجب این حکم و در اجرای صدر تبصره ۳ ذیل بند … ادامه خواندن مهدی نوبانی رسما شهردار بندرعباس شد