معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

نفت ستاره الگوی بسیار خوبی برای صنایع تولیدی است

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از نفت ستاره خلیج فارس گفت : نفت ستاره الگوی بسیار خوبی برای صنایع تولیدی و کسانی که می خواهند در این ز

دکتر سردار رعیتی فرد با اشاره به میانگین سنی کارکنان نفت ستاره که از بین جوانان است افزود : هر کجا به جوانان اعتماد شده آن صنعت و حرفه بسیار شکوفا شده است .

وی ادامه داد:وقتی به جوانان میدان داده می شود آنها از ابتکارات و استعدادهای خود برای بالا بردن سطح کیفیت و طراحی های جدید استفاده می نمایند.

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همدلی و ایجاد فضای صمیمیت بین کارگرو کارفرما سبب تعلق خاطر کارگران به محل کار و در نهایت تاثیر مثبت بر کیفیت و کمیت تولید کالا خواهد شد.

وی همچنین بر به کار گیری استاندارهای ایمنی جهت جلوگیری از بروز حوادث نا خواسته در محل کار تاکید کرد.