نشست خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از دریچه دوربین

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی این استان طی یکسال اخیر پرداخت.

M