سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان عنوان کرد:

لزوم دسته‌بندی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هرمزگان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر لزوم دسته‌بندی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هرمزگان و تعیین موضوع، مقیاس و اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان در قالب این دسته‌بندی ها، تاکید کرد.

به گزارش اول هرمزگان؛ علی فیروزی در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان بر لزوم دسته‌بندی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان تاکید کرد و بیان داشت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان باید با انجام دسته‌بندی های مشخص و دقیق، معرفی شوند.

وی ادامه داد: موضوع، مقیاس و اولویت‌های استان در زمینه سرمایه‌گذاری نیز در قالب این دسته‌بندی ها، تعیین و اعلام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: همچنین نیاز است، مشوق ها و خدماتی که در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های مختلف در هرمزگان ارائه می‌شوند، در این دسته‌بندی ها مطرح شود.

انتهای پیام/