معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد؛

لزوم تسهیل فعالیت های ملوانی برای بهبود معیشت مرزنشینان در هرمزگان

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت بهبود معیشت مرزنشینان استان، گفت: دریا منبع اصلی درآمد مردم مرزنشین و ملوان استان هرمزگان است که ضروری است زمینه رونق فعالیت های ملوانی در مناطق ساحلی هرمزگان با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی تسهیل شود.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان؛ علی رئوفی در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به اهمیت بهبود معیشت مرزنشینان استان، عنوان کرد: دریا منبع اصلی درآمد مردم مرزنشین و ملوان استان هرمزگان است که ضروری است زمینه رونق فعالیت های ملوانی در مناطق ساحلی هرمزگان با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی تسهیل شود.

وی افزود: هدف مسئولان عالی رتبه نظام و مدیریت عالی استان تسهیل فعالیت های ملوانی در چهارچوب مقررات ابلاغی برای بهبود معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی و ساحلی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ خاطرنشان کرد: فعالیت های ملوانی در هرمزگان متناسب با فعالیت ملوانی استان های همجوار باشد و در برخورداری ملوانان هرمزگانی از مزایای فعالیت های ملوانی تبعیضی وجود نداشته باشد و این مهم با رفع موانع تسهیل شود.

رئوفی، تصریح کرد: سفر اول شناورهای مشمول ملوانی در هرمزگان در چهارچوب قانون برای سال ۱۴۰۰ تسهیل شود تا ملوانان نسبت به ورود کالاهای ملوانی در چهارچوب مقررات ابلاغی اقدام کنند.

انتهای پیام/