دیدار رئیس کل دادگستری هرمزگان با ۲۱۴ شهروند در مسجد جامع بندرعباس از دریچه دوربین

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با ۲۱۴ شهروند در مسجد جامع بندرعباس دیدار کرد.