در ارزیابی عملکرد ادارات تعاون،کار ورفاه اجتماعی کشور

در ارزیابی عملکرد ادارات تعاون،کار ورفاه اجتماعی کشور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در ارزیابی عملکرد ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها که توسط وزارت متبوع انجام شد، معاونت روابط کار و معاونت اجتماعی این اداره کل موفق به کسب رتبه برتر شدند.

هادی ابراهیمی افزود: در راستای تحقق و پیشبرد برنامه ها و اهداف وزارت به منظور افزایش رضایتمندی و خدمات رسانی مطلوب به جامعه و ایجاد انگیزه و روحیه رقابتی و تحرک بین استان ها، عملکرد و فعالیت های ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در سال ۱۳۹۹ ارزیابی شد  که دو معاونت این اداره کل موفق به کسب رتبه اول شدند.

 

وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته و اعلام معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت متبوع، معاونت اقتصادی رتبه چهار، معاونت اشتغال و کارآفرینی رتبه پنجم، معاونت توسعه مدیریت و منابع رتبه ۷ و تعاون نیز رتبه ۱۶ را در بین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سایر استان ها به دست آوردند.

 

وی ضمن تقدیر از فعالیت های کارکنان مجموعه، خواستار تلاش بیشتر جهت مرتفع نمودن کمبودها و نارسایی ها شد.