مدیر کل دفتربرنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تشریح کرد ؛

دانشجویان ورودی کدام سال ها در اولویت واکسیناسیون قرار می گیرند؟

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم با تاکید بر این که واکسیناسیون دانشجویان در ۴ فاز و از شهریور ماه تا آذر ماه انجام می گیرد گفت: در فاز اول ۵۰۲ هزار در فاز دوم ۹۲۸ هزار و در فاز سوم یک میلیون و ۷۵ هزار و در فاز ۴ ، ۹۶۷ هزار دانشجو واکسینه خواهند شد.

به گزارش اول هرمزگان، دکتر محمدرضا آهنچیان ضمن بیان جزئیات انجام واکسیناسیون دانشجویان در ۴ فاز گفت: واکسیناسیون در دانشگاه مبنای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی است؛ در واقع به دلیل پاره ای محدودیت ها در پوشش صد درصدی جامعه دانشگاهی تا مهر ماه ۱۴۰۰ اولویت بندی از سرگیری آموزش در نیم سال نخست مطابق برنامه ریزی لازم انجام می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در دانشگاههایی که دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی ندارند و یا بالعکس پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی را ندارند، اولویت بر اساس از بالاترین مقطع تحصیلی به پایین خواهد بود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی اموزشی وزارت علوم تاکید کرد: واکسیناسیون فقط در محل دانشگاه برای دانشجویان بومی و در محل دانشگاه محل زندگی دانشجویان غیر بومی انجام خواهد شد. هماهنگی واکسیناسیون دانشجویان غیر بومی در دانشگاه محل زندگی آنان یا دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

دکتر آهنچیان تصریح کرد: برنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس آخرین آمار دانشجویان در ۴ سال گذشته است که این ۴ سال سقف سنوات مجاز تحصیلی در همه مقاطع (۴ سال برای دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی پیوسته و دو سال برای دوره های کارشناسی ارشد ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ) محسوب می شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم در خصوص اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز اول گفت: این دانشجویان در شهریور ماه واکسینه می شوند در واقع دانشجویان دکترای تخصصی ورودی ۹۷ و پیش از آن ، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۹۹ و پیش از آن، در مجموع ۹۲۸ هزار دانشجو واکسینه خواهند شد.

وی ادامه داد: در فاز دوم مجموعا ۹۲۸ هزار دانشجو واکسینه می شوند که بر ین اساس، ۲۵ هزار دانشجوی دکتری تخصصی ورودی ۹۸ ، ۱۶ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد وروردی ۱۴۰۰، ۲۷ هزار دانشجوی دکتری عمومی ورودی ۹۶ و ۹۷، ۶۹۲ هزار دانشجوی کارشناسی پیوسته ۹۷ و پیش از آن،۱۶۸ هزار دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ۹۹ و پیش از آن، در مهرماه ۱۴۰۰ وکسینه می شوند.

دکتر آهنچیان با تاکید بر این که در فاز سوم نیز یک میلیون و ۷۵ هزار دانشجو واکسینه خواهند شد گفت: در فاز سوم یعنی آبان ماه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۹ ، دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۹۸ و ۹۹ ، دانشجویان کارشناسی پیوسته ۹۸ و ۹۹ و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ واکسینه خواهند شد.

وی در پایان در خصوص جزییات واکسن دانشجویان در فاز چهارم یعنی آذر ماه نیز گفت: دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۱۴۰۰ ، دانشجویان کارشناسی ۱۴۰۰ و دانشجویان کاردانی که مجموعا ۹۶۷ هزار دانشجو را شامل می شوند واکسن خواهند زد.

انتهای پیام