معاون اشتغال در هرمزگان:

حمایت های مالی برای بازسازی مشاغل خانگی تدوین می شود

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه مشاغل خانگی، یکی از بهترین مسیرهای پیشرفت، افزایش شغل ، مهارت، انگیزه و پایداری خانواده هاست که در راس امور و سیاست گذاری ها قرار دارد.

به گزارش اول هرمزگان، محمود کریمی بیراوند در بازدید از طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: نمایشگاه های خانگی بسیار عالی و با محصولات نوآورانه منطقه تولید می شود و عمده مشکل آن مرتبط با حوزه بازار است.
وی تصریح کرد: حمایت های مالی برای بازسازی مشاغل خانگی در حال تدوین و برای ابلاغ به سراسر کشور آماده است و با تزریق تسهیلات مالی، این کسب و کارها جانی دوباره می‌گیرند.
کریمی بیرانوند در این بازدید به پای درد دل و مشکلات کار آفرینان نشست.
این طرح ملی با هدف ایجاد، توسعه و پایدار سازی مشاغل خانگی فعالیت خود را شروع کرده است.
صدیقه مظفر، معاون فن آوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی در حاشیه این بازدید گفت: از ۶۵ نفر پیشران، ۱۵ نفر برای بازگو کردن مشکلات و نشان دادن هنر دست خود دور هم جمع شده اند.
وی ورود به بازار فروش را عمده مشکلات مشاغل خانگی عنوان کرد.