حادثه برای پرواز مشهد -عمان/ لاستیک هواپیما ترکید

مدیرروابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: پرواز قشم‌ایر از مبدا مشهد به مقصد عمان هنگام تیکاف از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در قسمت لاستیک‌های یک طرف هواپیما دچار حادثه و ترکیدگی شد.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان، مدیرروابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: این پرواز ساعت ۱:۳ دقیقه دیشب از زمین بلند و تا ساعت ۴:۴ دقیقه صبح امروز بر روی آسمان مشهد برای تخلیه کامل سوخت پرواز کرد و سپس به سلامت به زمین نشست.

مدیرروابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ادامه داد: لاستیک‌ها و ارابه فرود این هواپیما آسیب جدی دیده است.

وی گفت: این پرواز به شماره ۲۱۱۸ حدودا ۷۰ مسافر داشت که با پرواز جایگزین به سمت عمان حرکت خواهند کرد.