ثابت ماندن تعرفه‌ ها باعث اختلال و فرسودگی شدید شبکه تلفن ثابت در کشور و استان هرمزگان شده است

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان با بیان اینکه اصلاح منطقی تعرفه‌های تلفن ثابت برای دستیابی به اهداف و استمرار بخشیدن به فعالیت‌های مخابرات نقش به سزایی دارد، گفت: ثابت ماندن تعرفه‌ ها باعث اختلال و فرسودگی شدید شبکه تلفن ثابت در کشور و استان هرمزگان شده است.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان، مهدی حیدری ضمن تاکید بر این موضوع که ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال گذشته و همچنین افزایش بی رویه قیمت تجهیزات مخابراتی و سایر هزینه‌ها مرتبط با اجرای پروژه ها ؛ بازنگری در تعرفه‌های مخابراتی امری ضروری برای ارائه خدمات مناسب به مردم شریف ایران و ساکنین سخت کوش و قدرشناس استان هرمزگان می باشد.

مدیر مخابرات هرمزگان در ادامه افزود : توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و به‌روزرسانی تجهیزات به خصوص در حوزه تلفن ثابت زیربنای ارائه خدمات مخابراتی مطلوب و به‌ روز به مشترکین می گردد که زمینه ساز توسعه ارتباطات مخابراتی سرمایه‌گذاری و تأمین منابع می باشد .

حیدری، بازنگری در نرخ تعرفه‌های مخابراتی را زمینه‌ ساز رسيدن به ، توسعه هر چه بیشتر زیرساخت‌های مخابراتی ، به‌روزرسانی تجهیزات، افزایش و ایجاد اشتغال در این حوزه، بهبود خدمات مخابراتی و ارتباطی و ارائه تکنولوژی‌های برتر و به‌روز مخابراتی و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به مشترکین و مردم و جلب رضایت هر چه بیشتر آنان عنوان کرد

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان در انتهای گفتگوی خود از متولیان کشور به خصوص ، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد با حمایت از بازنگری در تعرفه‌های مخابراتی، زمینه‌ ساز توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و به‌روزرسانی تجهیزات مخابراتی باشند تا همگی در این شرایط حساس کشور و استان هرمزگان شاهد ارائه خدمات مناسب به مردم شریف و قدرشناس ایران و رشد و توسعه صنعت مخابرات و ارتباطات در کشور باشیم