مدیر آب و خاک جهادکشاورزی استان هرمزگان:

عملیات تسطیح دشت مرکزی میناب تا پایان شهریورماه به پایان می‌رسد

مدیر آب و خاک جهادکشاورزی استان هرمزگان از تسطیح و آبیاری تحت فشار یک هزار و 580 هکتار از دشت مرکزی میناب در قالب طرح احیای دشت میناب خبر داد و گفت: عملیات تسطیح دشت مرکزی میناب نیز تا پایان شهریورماه به پایان می رسد.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان، عبدالعلی مرادی در خصوص عملیات احیای دشت میناب اظهار کرد: در حال حاضر در یک هزار و ۵۸۰ هکتار از دشت مرکزی میناب عملیات تسطیح و آبیاری تحت فشار در حال انجام می باشد.

وی افزود: عملیات تسطیح شامل هموارسازی با حذف درختان پیر و فرسوده ، تجهیز و نوسازی باغات و اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در دشت مرکزی میناب در حال اجرا می باشد.

مدیر آب و خاک جهادکشاورزی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزکی در دشت مرکزی میناب تصریح کرد: عملیات تسطیح تاکنون با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و آبیاری تحت فشاردر ۴۳۳ هکتار از دشت میناب با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام می باشد.

مرادی با بیان اینکه طرح کلی احیای دشت میناب در ۱۱ هزار هکتار در دشت مرکزی و شمالی می باشد، افزود: احیای دشت شمالی میناب در ۳ هزار و ۷۵۰ هکتار با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رسیده است.

به گفته وی، عملیات تسطیح دشت مرکزی میناب تا پایان شهریورماه به پایان می رسد .

مدیر آب و خاک جهادکشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه اتمام آبیاری تحت فشار دشت مرکزی میناب در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری انجام می شود، خاطرنشان ساخت: تاکنون ۱۲ میلیارد تومان جهت احیای دشت مرکزی میناب هزینه شده است و ۱۱۰ میلیاردتومان دیگر برای اتمام این پروژه نیاز است.

گفتنی است؛ ۷۴ میلیارد تومان برای احیای دشت شمالی میناب هزینه شده است.