مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خبر داد:

تخلیه و بارگیری ۵۶۴ هزار TEU کانتینر در بزرگترین بندر تجاری کشور

کرجی ران گفت: طی چهار ماهه نخست سالجاری حدود ۵۶۴ هزار TEUکانتینر در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری انجام شده که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۶ درصدی عملیات به ثبت رسیده است .

به گزارش اول هرمزگان؛ علی رضا محمدی کرجی‌ران مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در تشریح فعالیت چهار ماهه بندر شهید رجایی درحوزه کانتینری اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، درمجموع ۵۶۳ هزار و ۹۰۸ هزار TEU عملیات تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی صورت گرفته است.

وی افزود: از این میزان عملیات تخلیه و بارگیری ۲۶۸هزارو ۹۵۸هزار TEUدر ترمینال شماره ۱ کانتینری این بندر و ۲۹۴هزارو ۹۵۰هزار TEU در ترمینال شماره دو به ثبت رسیده که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل آمارها رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهند .

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون ۵۵۰ فروند کشتی کانتینری در اسکله اختصاصی این بندر پهلودهی شده است خاطر نشان کرد: علیرغم شرایط متاثر از دلتا ویروس و قرارگرفتن در پیک پنجم کرونا با تمهیدات اندیشیده و رعایت دقیق الزامات بهداشتی و مراقبتی و همچنین استقرار و نظارت دستگاههای متولی، فعالیت در تمام اسکله های بندرشهیدرجایی بی وقفه و همچون گذشته بشکل ۲۴ ساعته ادامه دارد .

شایان ذکر است؛ بندر شهید رجایی بعنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور با ظرفیت سالانه ۶,۳ میلیون TEU یکی از بنادر مهم منطقه بشمار می آید که با بهره برداری کامل از فاز سوم پایانه کانتینری که بخشی از آن در ۲۴ تیرماه سال جاری در ارتباط تصویری با رییس جمهور به بهره برداری رسید و همچنین اتمام دیگر بخش های این فاز به ظرفیت ۸,۵ میلیون TEUدرسال دست خواهد یافت .