بازدید وزیر صمت از غرفه های هرمزگان در نخستین نمایشگاه «توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط»

فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رسولیان معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نخستین نمایشگاه «توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط» از غرفه های سه شرکت هرمزگانی بازدید به عمل آوردند.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان ؛ این سه شرکت شامل «شرکت دی نهاد آرتین»، «شرکت دانش بنیان هرمز برکه» و «شرکت برتر استارتاپی بلو فیش (blue fish)» می باشد.

این سه شرکت با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی در نمایشگاه مذکور حاضر شدند. شرکت بلو فیش اواخر سال ۹۹ حائز رتبه برتر در رویداد استارتاپی «ماهی ساردین و متوتا» شد. «شرکت هرمز برکه» نیز اوایل سال ۹۹ با پیگیری شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان و اقدامات کارگزار فن بازار منطقه ای استان، موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان تولیدی در خصوص تکنولوژی دورانی و ساخت بویه های اقیانوسی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

انتهای پیام/