بازدید معاون اشتغال از تولید جلبک خلیج فارس

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تولید جلبک خلیج فارس بازدید کرد.

به گزارش اول هرمزگان،فعالیت اجرایی این شرکت دانش بنیان در حوزه تولید جلبک خلیج فارس، راه اندازی و در دو فاز تقسیم بندی شده است.
براساس این گزارش، فاز اول، که بخش کشاورزی دریایی است در سواحل خلیج فارس و جزایر، توسط صیادان در مزارع جلبک انجام می شود و ۳۰ نفر مشغول به کار هستند.
همچنین، در خط فرآوری ماسک های جلبک خلیج فارس مکمل پوست که در بخش قلعه قاضی فرآوری نهایی صورت می گیرد، ۱۵نفر مشغول فعالیت هستند.
این ایده محوری تولید ماسک های جلبک خلیج فارس برگزیده جشنواره های متعدد ملی و بین المللی در ایران شده که می توان به جشنواره جوان خوارزمی، جشنواره شیخ بهایی بخش فن آفرینان اشاره کرد و در سال ۹۹ نیز برگزیده جایزه نوبل ایرانی از بنیاد فرهنگی البرز شد.