امضای تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی هرمزگان واداره کل بنیاد شهید و انجمن صنفی کاریابی های استان

امضای تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی هرمزگان واداره کل بنیاد شهید و انجمن صنفی کاریابی های استان

به گزارش اول هرمزگان به نقل از روابط عمومی اداره کل کار، تعاون ‌‌رفاه اجتماعی استان؛ هادی ابراهیمی  گفت: به منظور استفاده از ظرفیت های شغلی کارگاه ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انجمن صنفي کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی منعقد شد.*

وی افزود: راهنمایی و مشاوره شغلی، معرفی به کار و به کارگماری کارجویان واجد شرایط تحت پوشش بنیاد شهید با استفاده از ظرفیت های موجود طرف های تفاهم نامه توسط دفاتر کاریابی غیردولتی در سراسر استان از اهداف این تفاهم نامه است ، و هماهنگی و انجام اقدامات موثر و مستمر امضاکنندگان تفاهم نامه با استفاده از حداکثر ظرفیت آنان و جلب همکاری سایر دستگاه ها و تشکل های رسمی مرتبط برای دستیابی به اشتغال پایدار و متناسب با شرایط کارجویان واجد شرایط مستعد اشتغال تحت پوشش بنیاد شهید در سراسر استان را از موضوعات تفاهم نامه عنوان کرد.

این تفاهم نامه در ۹ ماده و ۶ تبصره به امضاء رسید.