اقتدار ایران در بلوک شرق جهان

اولین تصاویر از قدم زدن روسای جمهور كشورهای حاشيه خزر برای رسیدن به محل اجلاس اقتدار رئیس جمهوری اسلامی رو ببینید.