مدير منطقه 6 عمليات انتقال گاز عنوان کرد:

آمادگی و سرعت عمل بالا در انجام تعمیرات اضطراري در منطقه ۶ عمليات انتقال گاز

مدير منطقه 6 عمليات انتقال گاز از سرعت عمل بالاي تیم نشت یابی واحد بازرسی فنی در اعلام گزارش نشتي و جلوگيري از ایجاد خسارت مالي و جاني در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس در مهر ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش مجله خبری اول هرمزگان، عليرضا عربلو با اعلام اين خبر، گفت: در پي ارسال به موقع گزارش نشتي خط لوله انتقال گاز سرخون- توانير توسط تيم نشت‌يابي منطقه، جلسه اضطراري رفع نشتي خط مذكور تشكيل و تعميرات در دستور كار قرار گرفت.

عربلو ضمن اشاره به انجام هماهنگي لازم با مبادي توليد و مصرف‌كننده‌های خط، به آمادگی و اقدام مركز بهره‌برداري خطوط لوله سرخون اشاره كرد و گفت: بعد از مطلع شدن محل نشتي جهت جلوگيري از ایجاد خسارت مالي و جاني، تيم تعميراتي در كمترين زمان ممكن به محل اعزام و پس از ايمن‌سازي محوطه، طبق دستورالعمل ها و استانداردهاي تعميراتي، عملیات رفع نشتی خط را انجام دادند .

وي در ادامه، افزود: عمليات توقف و تعويض خط لوله جهت رفع نشتي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس از عصر يازدهم مهر ماه آغاز و با ۲۱ ساعت كار تعميراتي مداوم در شرايط نامطلوب هوا و بالا بودن سطح آب كانال و باتلاقي شدن محل، عملیات مذکور بدون حادثه و با موفقيت به پايان رسيد.

مدير منطقه ۶ عمليات انتقال گاز در پایان، توضیح داد: خط لوله انتقال گاز سرخون-توانير، تأمين‌كننده بخش زيادي از گاز مصرفي نيروگاه حرارتي بندرعباس و همچنين تامين كننده گاز مصرفي صنايع غرب بندرعباس شامل؛ نيروگاه توانير بندرعباس، صنايع فولاد هرمزگان، شركت صبا فولاد، شركت فولاد كاوه و صنايع آلومنيوم است.